Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Siber Güvenlik

İnsanlık tarihi boyunca hep var olan bilgi, yeni çağın gereksinimleriyle birlikte boyutları katbekat artan, kontrol altında tutmak için fazladan bir çabayı gerektiren bir güce dönüşmüştür. Siber güvenlik kısaca bu bilginin saklanması ya da ona erişim sırasında oluşabilecek tehditlere karşı onu ve kullanıcıyı koruma faaliyetleri olarak tanımlanabilir. Bakanlığımız verilerine, gerek kurum içinden, gerek diğer kurumlardan, gerekse de dış kullanıcılar tarafından erişilmesi esnasında ihmal, kötü niyet veya beklenmedik olaylar sebebiyle oluşabilecek risklerin ortadan kaldırılması ya da oluşabilecek zararın en aza indirilebilmesi için, Genel Müdürlüğümüzde ayrı bir yapı oluşturulmuş ve konuyla ilgili politikalar belirlemiştir. Söz konusu güvenlik çalışmaları sürdürülürken bilgisayar ağları için ayrı, bu ağlar üzerinde akan veri için ayrı yaklaşımlar benimsenmiştir.