Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

AR-GE ve Proje Geliştirme Daire Başkanlığı

AR-GE ve Proje Geliştirme Daire Başkanlığının görev ve sorumlulukları genel olarak; Genel Müdürlük birimlerinin faaliyet alanlarıyla ilgili ihtiyaç duyulan konularda yapılacak araştırmaları planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve sonuç raporlarını hazırlamak, ihtiyaçlar doğrultusunda yenilikçi çözümleri esas alan projeler geliştirmek ve uygulamaya koymak, Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin konularda stratejik planlar, kalkınma planları, eylem planları, diğer benzer politika belgeleri ve planlar ile ulusal programlarda yer alan tedbirlere ilişkin bilgi ve verileri ilgili birimlerden toplamak ve raporlamak olarak tanımlanmıştır. Bunların dışında; personelin bilgi teknolojileri konularında düşük seviyeli problemlerine çözüm bulmak ve ileri seviye problemleri ilgili daire personeliyle paylaşarak çözümü ve kullanıcı desteği konusunda koordinasyonu sağlamak ile Bakanlığımız birimlerine ait web sitelerinin teknik altyapılarının hazırlanması ve alan adı yönetimi işlemleri de bu Daire Başkanlığı tarafından yönetilmektedir.