Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Yazılım ve Uygulama Geliştirme Daire Başkanlığı

Daire Başkanlığının asli görevi, “Bakanlığımız birimlerinin ihtiyaç duyduğu yazılımları, analiz etmek, bilişim altyapısı ile uyumlu güncel teknolojilerle geliştirmek veya tedarik etmek, mevcut yazılımların güncelleştirilmesini, bakımını ve idamesini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak” olarak belirlenmiştir. Sözü edilen bu çalışmalar belli standartlara göre gerçekleştirilmektedir. Bu standartlar kullanım kolaylığı, güvenlik, yasal yükümlülüklere uygunluk ve kod kalitesi gibi unsurları barındırmaktadır. Yazılım ve Uygulama Geliştirme Daire Başkanlığının hedefleri, Bakanlığın iş ve işlemlerinden mümkün olanların sayısal ortamda yürütülmesini sağlayacak altyapının kurulması, Bakanlık çapında kullanılmakta olan yazılım ve uygulamaların teknik altyapılarının merkezi olarak yönetilmesi ve bu yazılımlardan ilişkilendirilebilecek durumda olanların gerektiğinde birbirleriyle veri alışverişi yapabilmesi olarak özetlenebilir. .