Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Bilgi Güvenliği ve Ağ Yönetimi Daire Başkanlığı

Bu Daire Başkanlığı öncelikle, Bakanlık genelinde bilgi güvenliğini sağlamak, bilgi güvenliği politikalarını oluşturmak, geliştirmek ve Bakanlık çalışanlarına bunları duyurmakla görevlendirilmiştir. Güvenlik politika ve standartlarının uygulanması, uygulatılması, bunların denetim ve takibinin yapılması da bu kapsamda gerçekleştirilmektedir. Bilgi Güvenliği ve Ağ Yönetimi Daire Başkanlığınca bilişim sistemleri üzerindeki güvenlik zafiyetlerinin tespitine yönelik düzenli olarak güvenlik testleri ve araştırmaları yapılmakta, bilgisayar ve ilgili tüm sistemlerin virüs ve diğer ataklara karşı korunması için güvenlik ürünleri kullanılmaktadır. Sistemlerin her türlü iç ve dış tehdide, yetkisiz erişime ve zararlı kod ve yazılımlara karşı korunmasına yönelik tedbirler alınmakta, bu kapsamda güvenlik olaylarının gerçekleşmesi durumunda bu olaylara ilişkin deliller toplanmakta, analizleri yapılmakta ve raporlar hazırlanmaktadır. Anılan sistemler üzerinde gerçekleştirilen her türlü eylem 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"a uygun olarak saklanmaktadır.