Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Donanım ve Altyapı Yönetimi Daire Başkanlığı

Bakanlık demirbaşlarına kayıtlı bilgisayar ve çevre birimlerinin envanterini kontrol etme, standartlarını belirleme ve bunların kurulum, bakım ve onarımını yapma işlerini Donanım ve Altyapı Yönetimi Daire Başkanlığı yürütmektedir. Bahsedilen işlemler merkezi olarak gerçekleştirildiğinden Bakanlık çapında bilişim sistemleri kapsamındaki tüm cihazların ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığı tespit edilerek, ihtiyaç sahibi birimler için tedarik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ihtiyaç fazlası ekipmanın başka birimlere kaydırılması mümkün olmaktadır. Tüm bu işlemler verimlilik ölçütleri göz önünde tutularak yapılmaktadır. Ayrıca Bakanlık bünyesinde var olan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantılarının kurulması, tamir ve bakım için gelen ve giden donanımların sevkiyatının sağlanması, temin sürecinin takibi, ihtiyaç duyulan bilgisayar ve çevre birimlerinin teknik şartnamelerini hazırlanması, bunların muayene ve kabullerinin yapılması, haberleşme alt yapısı ve yönetimi ile ilgili çalışmaların yürütülmesi de Donanım ve Altyapı Yönetimi Daire Başkanlığının görev ve sorumlulukları arasındadır.