Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Bakanlığımız Yazılım Hizmetlerinin Merkezileştirilmesi Çalışmalarına Başlandı

Genel Müdürlüğümüz, Bakanlığımız bünyesinde kullanılan elektronik sistemlerin merkezi olarak yönetilebilmesi ve birimlerce kullanılan yazılımların teknik altyapılarının tek çatı altında toplanması için kapsamlı bir çalışma başlatmıştır. Bu çalışmada, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların bünyelerinde yürüttükleri uygulama envanterinin çıkarılması, mükerrer proje veya çalışmaların ortadan kaldırılması, kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması hedeflenmektedir.