Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Veri Merkezi

Veri merkezi bir kuruluşun bilgi teknolojilerine dayalı verilerinin toplanması, saklanması, işlenmesi ve dağıtılmasına olanak sağlamak amacıyla, depolama aygıtları, sunucular, yönlendiriciler, anahtarlar, güvenlik cihazları gibi ekipmanların yoğunlaştırıldığı bir merkezdir. Bakanlığımızda İnsan Kaynakları Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, ISBN, ISSN, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi Veri Tabanı gibi büyük ölçekli projelere ait veriler Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yönetimindeki, sürekli olarak büyümekte ve gelişmekte olan veri merkezinde tutulmaktadır.