Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Donanım

Bilişim dünyasında donanım, bir bilgisayar içindeki en küçük parçadan, çok büyük bilgisayar ağlarını meydana getiren bileşenlere kadar geniş bir anlamı karşılamaktadır. Diğer bir deyişle, insanın bilişim dünyasına temasını ve ondan faydalanmasını sağlayan elektronik ekipmanlar donanım olarak adlandırılmaktadır. Bakanlığımız personelinin çalışmaları esnasında bilişim dünyası ile temasını sağlayan ekipmanları belli standartlara ulaştırmak ve bu standardı korumak amacıyla Genel Müdürlüğümüz bünyesinde de bu konuya bir uzmanlık alanı ayrılmıştır. Söz konusu kısım, Bakanlığımız içindeki haberleşme, bilgi işleme ve bilgiye ulaşma faaliyetlerinde kullanılan her türlü ekipmanın yönetimi görevini üstlenmiştir.