Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

ARGE

Yeni çağın yeni kavramı inovasyon, kısaca artan ihtiyaçlar için yenilikçi çözümler üretme faaliyetleri olarak tanımlanabilir. Bu kavram, peşinden Ar-Ge kavramını meydana getirmiştir. Ar-Ge yalnızca özel şirketlerde değil, kamu kurumlarında da ürün ve hizmetlerden sağlanan faydanın artırılmasına yönelik geliştirme ve yenileme çalışmaları olarak tanımlanabilir. Çağımızda bilişim konusunun hemen her faaliyete temel teşkil ediyor olması ve o faaliyetin mecburi bir bileşeni hâline gelmesi, Ar-Ge çalışmalarını Bakanlığımız faaliyetleri için de kaçınılmaz kılmaktadır. Bu gereksinimler göz önüne alınarak, Genel Müdürlüğümüzde de yeni projeler geliştirmeye ve mevcut projelerin çağın gereklerini yakalamasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalarla Bakanlığımız birimlerinde üretilen verinin kullanışlı bilgiye, bu bilginin de teknolojiye dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.