Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin Hazırladığı “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi” Yayınlandı

Kamu kurumlarında ve kritik altyapı hizmeti veren diğer işletmelerde bilgi güvenliği risklerinin azaltılması için, uyulması gereken bilgi ve iletişim güvenliği tedbirlerini içeren 2019/12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 06.07.2019 tarih ve 30823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Genelgenin yürürlüğe girmesinin ardından çalışmaları başlatılan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi tamamlanarak yayınlanmıştır.

Rehber, bilgi ve iletişim güvenliği alanındaki standartları belirleyecek nitelikte olup, aynı zamanda kamu düzeni bakımından kritik öneme sahip verilerin siber saldırılara ve benzer t
ehditlere karşı güvenliğinin sağlanması konusunda önemli rol oynayacaktır.
Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi