Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Strateji Bütçe ve Harcama Yönetim Sistemi

799

Bu sistemde, Bakanlığımız birimlerinin bütçe ile ilgili tüm veri ve dokümanlarının dijital ortamda tutulması hedeflenmektedir. Projenin tamamlanmasıyla, stratejik bütçe hedefleri dijital ortamda belirlenebilecek, geçmiş ve cari döneme ait tüm harcamalar tüm detayları ile incelenebilecek ve dönem içerisinde bütçenin durumu anlık olarak sayısal ve görsel olarak görüntülenebilecektir. Ayrıca sistem, bütçe kalemlerinin yıllara göre dağılımlarının tek bir ekrandan sorgulanmasını da sağlayacaktır.