Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Meslek Birlikleri Sistemi (MEBSİS)

Telif Hakları Genel Müdürlüğünün yürüttüğü bu proje ile Bakanlığımız veri tabanı olan TEHAKSİS’in geliştirilerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında özel hukuka tabi ancak Bakanlığımız denetimi altında faaliyet gösteren meslek birliklerine ait verilerin üyelik, lisanslama ve dağıtımlarında kullanılmak üzere yazılım hazırlanması ve meslek birliklerinde bulunan belgelerin taranması ve bu yazılıma aktarılarak işlenmesi planlanmaktadır.


Yazılımla meslek birliklerinin üye, eser, dağıtım, lisanslama, hukuk ve finans akışlarının tek yazılım üzerinden entegre bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır.

https://telifmebsis.org.tr/