Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Bakanlığımız Yazılım Hizmetlerinin Merkezileştirilmesi

Bakanlığımız ortak kaynak edinim ve kullanımı stratejisinin oluşturulması çalışmaları nedeniyle; Genel Müdürlüğümüze verilen görev ve yetkiler çerçevesinde Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların bünyelerinde yürüttükleri uygulama envanterinin çıkarılması, mükerrer proje veya çalışmaların ortadan kaldırılması, kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda; merkez ve taşra teşkilatında yazılım uygulama geliştirme ve yazılım uygulama bakım hizmet alımı işlemleri Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.