Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Bilgi Güvenliği Politikası

  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün bilgi teknolojileri altyapısının kesintisiz olarak çalışmasının sağlanması, kurumsal bilgilerin gizliliğinin, erişebilirliğinin ve bütünlüğünün sağlanması,

   Çalışanların bilgi güvenliği ile ilgili konulardaki farkındalığının üst yönetim tarafından sağlanması,

   Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi için, görevler ayrılığı prensibi ile süreç içi kontrollerin kurulmuş olmasının sağlanması, kuruluş içi denetimlerde bulunmak ve bu denetimlerin sonuçlarına göre yönetim olarak gözden geçirip, değerlendirerek, düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması,

  Bilgi güvenliği risklerini belirlemek ve bu risklerin kabul edilebilir seviyede tutulması için gerekli aksiyonların alınması,

  Tabi olduğu ulusal ve kamusal düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereksinimlerini yerine getirmekten, protokollerden doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerinin sağlaması ve bilgi işlem alt yapı yönetim faaliyetlerinin mevzuata bağlı kalınarak yürütülmesidir.