Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım Duyurusu (Sınav Sonuçları)

Bakanlığımız, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8’inci maddesi uyarınca, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından sözlü/uygulamalı sınav yapılmıştır.

Söz konusu sözlü/uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan ASİL ve YEDEK adayların listesi tabloda yer almaktadır. Adaylar sınava ilişkin sonuçlarına Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresi üzerinden de ulaşabileceklerdir. Ayrıca listede adı bulunan asil adaylara en geç (5) iş günü içinde postalanmak suretiyle bildirim yapılacaktır. Asil adaylar aşağıda istenilen belgeleri “İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Çankaya/ANKARA” adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

İstenilen Belgeler

1-Dilekçe(Örneği için tıklayınız)

2-Öğrenim Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

3-Nüfus Cüzdanı Örneği

4-Sağlık Raporu (Asıl)

5-Mal Bildirimi(Örneği için tıklayınız)

6-Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

7-Askerlik Belgesi (Erkekler için) (e-Devlet üzerinden alınabilir)

8-Yerleşim Yeri Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

9-Fotoğraf (4 adet)

10-Güvenlik Soruşturması Formu (Örneği için tıklayınız) (Aday tarafından bilgisayar ortamında 2 nüsha doldurulup her iki nüshaya fotoğraf yapıştırılacaktır.)

Asil adaylarca, dilekçelerini ve istenilen belgeleri belirtilen süre içerisinde teslim edilmemesi ya da belirtilen adrese gönderilerek Bakanlık genel evrak kayıt sistemine kaydının yapılmaması halinde, başvuru yapılmamış kabul edilecektir. Bu durumda YEDEK adaylar için aynı süreç başlatılacaktır.

Adaylar, kendilerine ait sınav sonucuna, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne hitaplı bir dilekçe ile (Sınav Komisyonuna) 28.01.2022 tarihi mesai saati bitimine kadar itiraz edebilecektir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren Sınav Komisyonunca 15 (onbeş) gün içinde incelenip karara bağlanarak sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza, adresi ve itiraz gerekçesinden herhangi biri olmayan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılacaktır. Hakkından feragat etmiş sayılan ASİL adayların yerine sırasıyla yedek aday çağrılacak, bunların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda olup sözleşmesi imzalanmış olanların sözleşmeleri de iptal edilecektir. Bunlar hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecek, ayrıca bu adaylar hakkında suç duyurusunda bulunulacak, kamu görevlisi iseler durumları çalıştıkları kurumlara da ayrıca bildirilecektir.

Başarılı bulunan adaylar:

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 Kişi-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

MURATCAN FIRAT GÜRBÜZER

ASİL

SERDAR SELVASLI

YEDEK

Kıdemli Sistem Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

MUSTAFA ÇAĞRI ÇALIŞKAN

ASİL