Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM DUYURUSU (SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLAR)

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8’inci maddesi uyarınca, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınav başarı sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır. 2 (iki) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alımına ilişkin, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların alfabetik sıralı listesi aşağıda yer almaktadır.

Liste için tıklayınız.