Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM DUYURUSU (SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLAR)


T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8’inci maddesi uyarınca, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınav başarı sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır. 10 (on) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alımına ilişkin, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların alfabetik sıralı listesi aşağıda yer almaktadır. Adaylar başvuru durumlarını ve sınava ilişkin bilgilerini (sınav günü, yeri ve saatini) Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden görüntüleyecektir. Başvuru sahiplerine ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Her bir pozisyon için yerleştirilecek aday sayısının 10 (on) katı aday sözlü/uygulamalı sınava davet edilecektir. KPSSP3 puanı 70’in altında olan ya da KPSS belgesi bulunmayan adayların KPSS puanlarının 70 olarak, geçerli yabancı dil puanı bulunmayanların yabancı dil puanlarının (0) olarak değerlendirilmiştir. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava davet edilmiştir.


Sözlü/Uygulamalı Sınava Katılmaya Hak Kazananlar için tıklayınız.