Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

“Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Elektronik İmza Uygulama Yönergesi” Güncellendi

Bakanlığımız merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarının tüm evrak süreçlerinde kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nin etkinliğini artırmak amacıyla Genel Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar dâhilinde ilgili yönergede de güncelleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Teknolojik gelişmeler ve güncel mevzuat göz önüne alınarak yeniden düzenlenen yönerge Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy imzasıyla tüm teşkilata duyurulmuştur. Yenilenen yönergede, resmi yazışma ile ilgili tüm mevzuat değişiklikleri temel alınmıştır. Ayrıca sistem üzerindeki kullanıcı yetki ve sorumluluklarının kapsamları netleştirilmiş, kurumsal yapıda gerçekleşen değişikliklere uyum sağlanmış ve kâğıtsız ofis anlayışına katkıda bulunmak amaçlanmıştır.
Yönergeye buradan ulaşılabilir.