Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Daire Başkanlıklarımız Kuruldu

8.04.2020 tarih ve 60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10. ve 11. Maddeleri ile Genel Müdürlüğümüz kurularak görev ve yetkileri tanımlanmıştır. Bu kapsamda Bakanlığımızın bilişim ihtiyaçları göz önünde bulundurularak;
- AR-GE ve Proje Geliştirme Daire Başkanlığı
- Bilgi Güvenliği ve Veri Yönetim Daire Başkanlığı
- Donanım ve Altyapı Yönetimi Daire Başkanlığı
- İdari ve Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
- Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı
- Yazılım ve Uygulama Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur.